Synonyms of miasma in English:

miasma


See definition of miasma

noun

1

SYNONYMS

stink, reek, stench, smell, odour, malodour

British informal pong, niff, whiff

Scottish informal guff