Definition of Tourane in US English:

Tourane

proper noun

Pronunciation

Tourane

/to͝oˈrän/