Definition of topoi in US English:

topoi

Pronunciation

topoi

/ˈtōpoi//ˈtoʊpɔɪ/