Definition of Thai boxer in US English:

Thai boxer

noun