Definition of Stonewall Jackson in US English:

Stonewall Jackson

proper noun