Definition of Republic of Kalmykia-Khalmg Tangch in English:

Republic of Kalmykia-Khalmg Tangch

proper noun