Definition of Persian Gulf War in English:

Persian Gulf War

noun