Definition of motor launch in English:

motor launch

noun