Main definitions of eu in US English:

: Eu1EU2

Eu1

  • The chemical element europium.

Main definitions of eu in US English:

: Eu1EU2

EU2

abbreviation

  • European Union.

Pronunciation

EU

/ˌiˈju//ˌēˈyo͞o/