Definition of black tupelo in English:

black tupelo

noun