Definition of black tupelo in US English:

black tupelo

noun