Definition of Brown, Gordon in English:

Brown, Gordon

proper noun

  • (1951–), British Labour statesman; prime minister 2007–10; full name Gordon James Brown.

Pronunciation:

Brown, Gordon

/broun/