Definition of Saxondom in English:

Saxondom

noun

See Saxon