Definition of Pakhto in English:

Pakhto

noun

  • Pashto, especially the northern dialect group of Pashto.

adjective

  • Pashto.

Origin

Late 18th century. Representing Pashto regional (northern) pronunciation of Pashto pax̌to.

Pronunciation

Pakhto

/ˈpʌxtəʊ//ˈpaktəʊ//ˈpaktuː/