Definition of Kwangsi Chuang in English:

Kwangsi Chuang

proper noun

Pronunciation:

Kwangsi Chuang

/ˌkwaŋsiː ˈtʃwaŋ/