Definition of Dutch Guiana in English:

Dutch Guiana

proper noun