Definition of arbor vitae in English:

arbor vitae

Pronunciation /ˌɑːbə ˈvʌɪtiː//ˌɑːbə ˈviːtʌɪ/

noun

Origin

Mid 16th century: from Latin, literally ‘tree of life’, probably with reference to its medicinal use.

Pronunciation

arbor vitae

/ˌɑːbə ˈvʌɪtiː//ˌɑːbə ˈviːtʌɪ/