Definition of AFIS in English:

AFIS

(also Afis)

noun

US

Origin

1980s.

Pronunciation

AFIS

/ˈeɪfɪs/